Yсловия за използване на онлайн пчеларски магазин ХОСЕЙНИ

Раздел I
"Отговорност"

Чл. 1. Материалите и услугите в този оналйн пчеларски магазин са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на Хосейни-2016 ЕООД по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така Хосейни-2016 ЕООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт.Хосейни-2016 ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като Хосейни-2016 ЕООД не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.
Чл. 2. Хосейни-2016 ЕООД, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети вкл. , но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо Хосейни-2016 ЕООД за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Раздел II
"Правила за използване на сайта"

Чл. 3. Хосейни-2016 ЕООД като създател и собственик на този интернет сайт www.hoseyni.com ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Уеб сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.
Чл.4. Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.
Чл. 5. Препратки към други Web сайтове собственост на трети лица. Наличните препратките от този Сайт към Уеб сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. www.hoseyni.com не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин www.hoseyni.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица , нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.
Чл. 6. Вие можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според условията на www.hoseyni.com. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.
Чл. 7. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, с които нарушават законите на РБ и общоприетите правила за комуникация, да извършват злоумишлени действия в т.ч. неоторизиран достъп до сайта, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и всички опити за разпространение на вируси и други компютърни програми, които са проектирани за причиняване и нарушаване на каквито и да било права и интереси на трети лица. Потребителите на сайта нямат право да го претоварват с фиктивни заявки.

Раздел III
"Общи разпоредби"

Чл. 8. Настоящият документ урежда общите условия, съгласно които Хосейни-2016 ЕООД предоставя услуги на потребителите си посредством онлайн пчеларския магазин www.hoseyni.com.
aл. 1) Потребителите следва внимателно да прочетат и да се запознаят с Общите условия за използването на услугите, предоставени от www.hoseyni.com – сайт за електронна търговия.
aл. 2) Използването на услугите от сайта означава, че потребителят се е запознал с общите правила, както и че е съгласен с тях. Тези правила обвързват всички потребители. Ако не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този сайт.
Чл. 9.Хосейни-2016 ЕООД си запазва правото да изменя Общите условия за предоставяне на предлаганите услуги по всяко време, като датата на актуализацията ще бъде отразена в съответната разпоредба. Потребителите следва да се запознаят с настъпилите изменения, тъй като те са обвързващи за тях.
Чл. 10 .Хосейни-2016 ЕООД управлява този Сайт от офисa си в гр.Пловдив, България.Хосейни-2016 ЕООД не декларира, че материалите или услугите в този онлайн магазин са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен.
Чл. 11 . Съгласно чл. 52 от Закона за защита на потребителите ние от Хосейни-2016 ЕООД сме длъжни да предоставим свободно на потребителите следната информация: •1. Име и адрес на доставчика -Хосейни-2016 ЕООД,гр. Пловдив, общ. Пловдив, ул. Ибър 27 ет.3
11.1 Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
11.2 Цената на стоките е крайна за представяне на съответния продукт.
11.3 Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките, можете да видите в раздел "Онлайн Магазин".
11.4 Хосейни-2016 ЕООД не налага никаква допълнителна стойност при използването на предоставените средства за комуникация с потребителите.
11.5 Начините за доставка на поръчани от нас стоки са подробно описани в раздел "Срокове и доставка".
11.6 Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.
11.7 Право на отказ от стоката - всеки потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от поръчаните от нас стоки в рамките на 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, в случай, че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката, че е във вида в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. В случай, че потребителят упражни правото си по чл.55 на ЗЗП, той следва да изпрати заявление за отказ и да върне стоката с ненарушена цялост и запазен търговски вид на адреса на магазина на Хосейни-2016 ЕООД, от който е изпратена.Хосейни-2016 ЕООД се задължава да възстанови платените от потребителя суми в срок до 15 дни от датата на която потребителя е упражнил правото си на отказ от стоката. Транспортните разходи по връщане на стоката са за сметка на потребителя. При явно не съответствие на стоката със заявената и с характеристиките посочени в страницата, доставчикът възстановява на потребителя цялата платена сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл.59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 15 дни от получаване на върнатата стоката и ненарушаване на търговския й вид и опаковка или при желание от страна на потребителя и отправено писмено искане я заменя със съответстваща на заявената.
Чл.12. Обичайният и основен срок на доставка е 2 - 3 работни дни от датата на поръчката. Ако поръчка бъде направена след 12,00ч., за дата на поръчката се счита следващия работен ден. Ако поръчка бъде направена в почивен или празничен ден, за дата на поръчката се счита първия следващ работен ден. Yсловия за използването на сайта
Чл.13.„Хосейни-2016“ ЕООД не носи отговорност за:

Раздел IV
"Информация от потребителите"

Чл.14. Хосейни-2016 си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или с обаждане на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Хосейни-2016, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
Чл. 15. Личните данни – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация в www.hoseyni.com са под закрилата на Закона за защита на личните данни. Потребителите на www.hoseyni.comса съгласни с факта, че фирма Хосейни-2016 ЕООД и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация с която се идентифицира даден потребител – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство.
Чл. 16.Хосейни-2016 ЕООД ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за изпълнение на предлаганите услуги, за да Ви предостави достъп до специфична информация или за обща комуникация с Вас.Хосейни-2016 ЕООД няма да продава Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на Хосейни-2016 ЕООД са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.
Чл. 17. Когато осъществявате достъп до интернет сайта на Хосейни-2016 ЕООД, автоматично и не като част от регистрацията, се записват някои общи и не лични данни – използван интернет браузър, IP адрес, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници. Тази информация сама по себе си не може да идентифицира конкретно лице. Тази информация се използва с диагностична, статистическа цел, за поддръжка на функционалността му и информация относно ползването на сайта ни. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.