Пчелният восък се формира от пчелите работнички, които го отделят благодарение на осемте си восъчни жлези разположени на коремните сегменти. Размерите на тези восъчни жлези зависят от възрастта на пчелата работничка, като ежедневните полети водят до атрофирането на тези жлези. Първоначално пчелния восък бива отделен от жлезите под формата на восъчни пластинки, бистри като стъкло и безцветни. Восъка става непрозрачен едва след сдъвкване от работника пчела, като първоначално цвета му е почти бял, но става все по-жълт или кафяв след добавянето на прашецови масла и прополис.Медоносните пчели използват пчелен восък за изграждането на медената пита и запечатването на килийките, в които пчелите съхраняват пресния мед и прашец. За да изготвят своя восък, на пчелите им е необходимо около осем пъти повече пчелен мед от необходимото количество восък. Благоприятната температура в кошера за производството на восък е между 33 и 36 градуса целзий.Добиването на пчелен восък става по време и след добива на пчелен мед. За да могат да добият пчелен мед, пчеларите трябва да изцентрофугират пълните с мед пити, като предварително ги разпечатат. След изцентрофугирането им, част от пчелните пити (по старите и разкъсаните) биват бракувани. Восъка от бракуваните пити както и този добит от разпечатването на питите трябва да бъде претопен и пречистен от различните примеси (пчелни тела). Цветът на пчелния восък варира от почти бяло до кафяво, но най-често цвета му е жълт, в зависимост от чистота и вида на цветята, събрани от пчелите.